Procesní housenky: jak je eliminovat?

Bourovčík jižní housenka ( Thaumetopoea pityocampa ) je larva motýla. Kokony housenek se vytvářejí na vrcholu borovic před vyprázdněním v dlouhých procesích bodavých housenek. Jsou nejen škodlivé pro borovice, které oslabují, ale také nebezpečné pro lidi a zvířata kvůli alergickým reakcím, které mohou způsobit. Pojďme tedy zjistit o této procesní housence a uvidíme, jak se jí bezpečně zbavit.

Borovice procesní housenky, velmi urtikující

Životní cyklus procesní housenky

V létě se larvy mění na šedé motýly. Vajíčka položí na větve borovice a jedle ve velkém množství (150 až 200). Asi o měsíc a půl později se vejce líhnou a dávají larvy, které jsou těmito slavnými housenkami. Budou se tavit a růst za více či méně času v závislosti na počasí: čím je teplejší, tím rychleji se vyvinou. V každém případě budou tato slavná kuklíková hnízda splétat do hedvábných nití. Pokud se pohybují z jednoho hnízda do druhého nebo když opouštějí své hnízdo, činí to průvodem, jako by magnetizovali jedno za druhým.

Na jaře opouštějí hnízdo a najdou útočiště na zemi, kde pobývají až do léta, kdy se promění v motýly, odletí, páří se a cyklus pokračuje.

Škody způsobené procesními housenkami

Pokud si u těchto velkých hnízd z hedvábných nití všimnete defoliace stromů, je jisté, že se housenky procesí rozhodly zastavit ve větvích vašich stromů, přesněji vašich jehličnanů. Nejvíce napadené jsou borovice deštná, borovice mořská, borovice skotská, borovice Aleppo, ale postiženy jsou také cedry.

Obhrýzají jehličí, které strom postupně oslabí a následně ho učiní křehčím při napadení jinými škůdci.

Vy, jako zahradník nebo chodec, buďte ostražití v blízkosti těchto bílých kukel, protože chlupy housenek jsou obzvláště bodavé kvůli jejich obsahu thaumetopoeinu: to samozřejmě platí, pokud se jich dotknete, ale také pokud jsou blízko, protože je může uvolnit v případě ohrožení, poté je unáší vítr a mohou se k vám dostat. Riziko je stejné i pro vaše domácí mazlíčky.

Poté se mohou na tváři, pažích, nohách nebo jakékoli jiné části těla objevit červené skvrny, ale mohou se objevit i vážnější problémy s dýcháním a zrakem; nejhorší je v určitých extrémních případech deklarovat angioedém nebo anafylaktický šok.

Jaká ošetření proti procesním housenkám?

Jsou možné různé zásahy v závislosti na zralosti larev, počtu zámotků a ročním období

Pokud jde o prevenci, studie ukazují, že sýkorka by byla velmi dobrým predátorem procesních housenek: zkuste umístit hnízdiště kolem borovic, které mohou být zasaženy. Netopýři by také hráli podobnou roli, proto podpořte jejich přítomnost.

Bojujte proti procesním housenkám

Pokud vám ve vašem zalesněném prostoru zbývá pokoj, bříza by působila jako druh repelentu proti těmto housenkám: zasaďte jednu poblíž borovic.

Pokud jsou kokony nainstalovány, budete muset jednat jinak: zničte je, zacházejte s nimi nebo je chyťte do pasti .

Pokud je jen málo snadno přístupných (případně s plevelem), oddělte hnízda a spálte je. Dbejte na dobrou ochranu těla, obličeje a rukou.

Pokud je toho příliš mnoho, obraťte se na biologickou kontrolu pomocí přírodní léčby, kterou najdete v zahradních centrech: durynský bacil nebo Bactospéine ( Bacillus thuringiensis ). Postřikem na strom, larvy, které tyto toxiny pohlcují, zemřou. Věnujte pozornost datu použitelnosti produktu, které nelze dlouho uchovávat!

Pasti mohou také fungovat: tyto návnady na bázi feromonů pověsíte na stromy, aby přilákaly muže, kteří se pak zaseknou.

Neprohlašujte vítězství příliš rychle, protože pokud jste zničili všechny kokony ve vaší zahradě, vězte, že motýli cestují a že se mohou v následujícím roce vrátit, aby je znovu napadli, a že na druhé straně, larvy v zemi může vyjít příští léto nebo počkat na další ...

Související Články