Mezinárodní den Země 2016 staví do centra pozornosti stromy

Světový den Země

Tento pátek, 22. dubna 2016, je Den Země nebo spíše „Mezinárodní den Matky Země“, jehož tématem jsou stromy. Toto 46. vydání se navíc shoduje s oficiálním podepsáním Pařížské dohody o změně klimatu v sídle Organizace spojených národů v New Yorku, které bylo přijato na 21. konferenci smluvních stran v Paříži 12. prosince 2015.

Stromy pro tento Světový den Země 2016

Stromy, které byly vybrány jako téma pro letošní rok 2016, nejsou triviální: absorpcí CO2 emitovaného zejména průmysly a vozidly pomáhají bojovat proti změně klimatu. Absorbují také mnoho dalších znečišťujících plynů a filtrují částice ze vzduchu, aby byly zdravější.

Přispívají k biologické rozmanitosti, jakmile vysadíme druhy přizpůsobené každému regionu podle přírodního prostředí, které je pro něj specifické. Zvířata tam poté naleznou útočiště, usadí se tam a rozmnožují se tam.

Stromy jsou také zdrojem příjmů a energie, což podporuje udržitelný hospodářský rozvoj, zejména v některých jižních zemích.

Tento den je výchozím bodem pro konkrétní cíl: vysadit 7,8 miliardy stromů během příštích 5 let po celém světě.

Organizuje ji síť Dne Země, globální hnutí ve prospěch životního prostředí.

Související Články