Plečka: nástroj pro odplevelení nebo provzdušnění půdy

Motyka je nástroj s krátkou rukojetí (asi 1 m10), která má obdélníkový železný talíř široký 15 až 20 centimetrů a který svírá s nástavcem ostrý úhel. Tento zahradní nástroj se používá k čištění pole plevelů, které jej napadají; tomu se říká okopávání. Toto staré zahradnické slovo ze středověku znamená „udělej to dvakrát“. Když okopáváme pouze trávu, mluvíme o odplevelení. Ale poté, co ji vykopal, zahradník, který vrtá, proto podruhé uvolňuje Zemi.

Plečka: nástroj pro odplevelení nebo provzdušnění půdy

Působení okopávání proto přesněji spočívá v uvolnění a provzdušnění povrchové vrstvy půdy kolem pěstovaných rostlin. Působením zalévání a deště půda často ztvrdne a vytvoří kůru, která brání rostlinám v dýchání. Rozbitím této kůry pomocí motyky je usnadněn průnik vody do půdy a předchází se tak úderům, tedy regresi a degradaci půdy tvorbou tohoto slavného kůra za působení deště.

Známé je rčení, že „jedna motyka má cenu dvou zalévání“.

Okopávání lze provádět pomocí ručního nářadí nebo mechanicky pomocí speciálních nástrojů (kultivátorů).

Motyka se také nazývá motyka nebo hoyau. V angličtině se o motyce říká, že je „motyka“.

Související Články