Pojištění psa bez ročního limitu úhrad

Pojištění vašeho zvířete je ve Francii stále častější praxí, i když naši skandinávští a britští sousedé mají v této oblasti jasný náskok. Uzavření zdravotního pojištění pro psy je dobrý způsob, jak zachovat pohodu vašeho pejska bez obav o jeho finance.

Pojištění psa bez ročního limitu úhrad

Je třeba si uvědomit, že náklady na veterinární péči jsou každým rokem stále vyšší a jejich splnění není vždy možné pro mnoho domácností, aniž by prošly službami přizpůsobené společnosti. Drtivá většina pojišťoven nabízí atraktivní vzorce, které však mají roční limit úhrady. Můžeme se tomu vyhnout? Naše odpovědi v této dokumentaci.

Porovnávač pojištění psů, zdarma a nezávazně!

Jaký je roční limit úhrady za zdravotní pojištění psů?

Když majitel psa uzavře pro svého malého společníka zdravotní pojištění, obrátí se na pojišťovnu a zvolí plán, který pro ně funguje. Existují tři typy, kterými jsou ekonomické balíčky, nabídky pohodlí a prémiové balíčky. Čím komplexnější je druh krytí, tím více péče kryje, čím vyšší je míra úhrady, tím dražší je z hlediska příspěvku a vyšší výše ročního stropu úhrady. Při konzultaci s veterinářem ohledně jeho zvířete dá majitel praktickému lékaři list péče, který má být vyplněn, a poté jej zašle jeho pojišťovně s podrobnou fakturou za provedenou péči, aby získal náhradu za krytou péči a v míře úhrady stanovené smlouva.

Roční strop úhrady je částka, kterou si volně stanoví každá pojišťovna. Stanovuje limit, který se pojistitel zavazuje uhradit ročně svému klientovi. Nezávisí na odpočitatelné částce, kterou je částka uplatňovaná každý rok a zadržená pojistitelem, a to buď na částce první požadované platby, nebo na procentu použitém na každé provedené ošetření.

Roční strop proplácení je tedy limitem uloženým učiteli za rok. Za každé provedené ošetření obdrží pojistitel ošetřovací list a podrobnou fakturu. Majiteli tak proplácí dlužnou částku podle zvoleného vzorce, kryté péče a použité sazby náhrady. Na druhé straně, pokud částka léčby v určitém bodě roku přesáhne částku stropu, pojišťovna po tomto pojištěném již pojištění nehradí.

Tento strop může být v průběhu roku překročen akumulací několika konzultací, jejichž výsledkem jsou náhrady. Je však také možné, že pevný strop je nižší než jediné nákladné ošetření, což je případ mnoha chirurgických zákroků. Pokud je tedy roční strop stanoven na 1 500 eur ročně, veškeré náklady překračující tuto částku zůstanou v odpovědnosti vlastníka až do následujícího roku. U operace fakturované 2 000 eur se sazbou úhrady 100% si majitel bude muset ponechat 500 eur na své náklady.

Je třeba poznamenat, že čím dražší a komplexnější je plán předplatného, ​​tím vyšší je roční strop splácení. To je tedy důležitější pro prémiové plány než pro základní nabídky.

Porovnávač pojištění psů, zdarma a nezávazně!

Jak najít pojištění psa bez ročního limitu úhrad?

Obecně se výše ročního stropu úhrad pohybuje mezi 800 a 2 500 eur. I když tedy majitel uzavře velmi nákladnou pojistnou smlouvu s pojistnou sazbou 100%, nebude se moci vyhnout stropu úhrady. Při překročení stropu bude proplacena veškerá zbývající péče, která má být během roku provedena, až do ... 0%! Proto není možné trvale trvale uhradit náklady na veterinární péči o vašeho pejska. Většina společností také snižuje množství čepice v průběhu let, protože pes stárne a vyžaduje větší péči.

K dnešnímu dni neexistuje žádný vzorec pojištění, který by neaplikoval roční limit splácení. Některé společnosti se však dohodly, že nabídnou velmi vysoké částky na oplátku za příspěvek, který je také dražší. Tváří v tvář silné konkurenci v této oblasti se někteří pojišťovny mohou odvážit, ale tento strop je pro společnosti způsobem, jak se chránit v případě velmi nákladné péče.

Abyste se vyhnuli zbytečným výdajům a řádně kryli svého psa, doporučujeme vám uzavřít pojistnou smlouvu, která dokonale vyhovuje jeho potřebám. Udělejte si čas na porovnání nabídek a koupte si tu, která vašemu psu opravdu vyhovuje. Pokud je více vystaven určitým chorobám nebo riziku úrazu, neváhejte a odpovídajícím způsobem ho zakryjte přihlášením k příslušnému plánu. Nezapomeňte, že obvykle můžete přidat možnosti, které pro vás budou z hlediska úspor zajímavější než uzavření drahé smlouvy, která nabízí záruky, které se netýkají vašeho poocha.

Komparátory zdravotního pojištění pro psy jsou velmi praktické a dokonalé nástroje, které vám pomohou najít vzorec, který vám vyhovuje. Tyto bezplatné služby bez závazků vám umožní během několika sekund přijímat personalizované nabídky a poté si vybrat. Máte možnost požádat o podrobnější nabídky a vyjednávat ve svůj prospěch, což umožní soutěži hrát. Užij si to!

Související Články