Nulové pesticidy na veřejných prostranstvích od 1. ledna 2017

Nulový pesticid

Od 1. ledna 2017 by se na údržbu veřejných prostor, jako jsou parky, lesy, silnice, zelené plochy všeho druhu, neměly používat žádné pesticidy. Tento cíl „nulové fyto“ byl zahrnut do zákona o energetické transformaci pro růst zelená.

Lhůty pro „nulové fyto“

Ekologický senátor z Morbihanu Joël Labbé vypracoval v roce 2014 návrh zákona s cílem lépe regulovat používání rostlinolékařských produktů na území státu. Zákon o energetickém přechodu pro zelený růst stanovil konkrétní termíny: 1. ledna 2017 pro stát, místní komunity a veřejná zařízení; 1. ledna 2019 pro jednotlivce, kteří již nebudou moci kupovat nebo držet rostlinolékařské výrobky pro neprofesionální použití.

Mnoho komunit již tento zákaz očekávalo, zejména města, jejichž služby v oblasti zelených ploch se mobilizovaly, aby našly řešení tohoto zákazu s novými způsoby práce: mulčování, zavádění přírodních predátorů, produkty, které lze použít v ekologickém zemědělství atd. od nynějška musí začít také obce.

Tento nový způsob udržování zeleně a zahradnictví se rovná podpoře a nasazení co největšího počtu lidí na ekonomické a efektivní techniky a systémy, které se osvědčily u některých průkopníků, zemědělců, komunit nebo jednotlivců ... Je také co se snažíme sdělit na našich stránkách!

Související Články