Národní adresář AMAP

AMAP (Sdružení pro udržování rolnického zemědělství) jsou stále početnější a stále více oceňována spotřebiteli měst nebo venkova, kteří nemají zahradu nebo nemají dostatek času ji využívat. . Chcete-li najít nejbližší AMAP, abyste se mohli připojit, tento web uvádí všechny AMAP, které existují ve Francii.

Národní adresář AMAP

Co je AMAP?

AMAP má asociativní status, protože se jedná o Sdružení pro údržbu rolnického zemědělství, jehož cílem je napomáhat přítomnosti a rozvoji rolnického a ekologického zemědělství, přesný opak intenzivní a zemědělsko-průmyslové zemědělství.

Spojení mezi zemědělci a spotřebiteli je konkrétně založeno na předplatném mezi členy, kteří se zavazují kupovat za přiměřenou cenu předem zaplacenou produkci přidružených zemědělců. Předplatné může být na 6 měsíců nebo 1 rok, což je období, během kterého každý týden přijdeme vyzvednout koš čerstvého sezónního ovoce a / nebo zeleniny, produkovaného místními farmáři.

„Amapiens“ se navíc zavazují podílet se na distribuci košů podle harmonogramu stanoveného podle možností toho druhého. Někdy mohou být také požádáni, aby se účastnili výsadby a sklizně.

Navštivte web : //www.reseau-amap.org/

Související Články