Jak zapojit potrubí: rychlá a snadná řešení

Zapojení potrubí je operace, kterou nelze improvizovat. Ať už jde o uzavření potrubí, které se již nepoužívá, nebo o připojení netěsného potrubí, je důležité jednat rychle a efektivně. Abychom vám pomohli v těchto situacích, které často zahrnují naléhavou povahu, s vámi naši odborníci na kutily sdílejí své rychlé a snadné tipy a řešení.

Jak zapojit potrubí: rychlá a snadná řešení

Jak připojit potrubí k uzavření potrubí, které se již nepoužívá?

Když provádíte změny nebo přemisťujete svá sanitární zařízení a spotřebiče vyžadující zdroj vody, je běžné být nucen zapojit již nepoužívanou přívodní hadici vody.

V případě transformace vašeho pokoje je někdy možné trvale odstranit přívod vody a zahrnout jej do rámce díla. Toto řešení zůstává nejjednodušší, pokud jste si jisti, že jej už nikdy nebudete používat. Není však vždy snadné provádět tento typ práce; poté musí být nalezena další řešení.

Připojte trubku a uzavřete trubku, která se již nebude používat

Chcete-li připojit trubku, která již nebude používána, doporučujeme ji vyříznout přímo ze zdi, aby nemohla vyčnívat. Dobře ho vyrovnejte a svařte hořákem, aby byl zcela vzduchotěsný. Upozorňujeme však, že toto řešení není ve skutečnosti estetické.

Pro dočasné uzavření potrubí připojte potrubí

Pokud existuje možnost, že vám hadice bude v budoucnu znovu sloužit, můžete ji dočasně připojit, aby zůstala neporušená. K tomu budete muset připojit zástrčku. Vyberte šroubovací uzávěr na závitu spojeném s rychlospojkou, bikonkou nebo olivovým kováním.

Výhodou tohoto řešení je zachování stavu hadice v případě, že bude pravděpodobně jednou znovu použita. Navíc je to mnohem ekonomičtější.

Jak připojit potrubí k zastavení úniku?

Potřebujete kvůli netěsnosti připojit potrubí? V takovém případě jste obvykle nuceni jednat urgentně a úspěch je nezbytný, aby se předešlo závažným škodám. Aby byl manévr snazší, objevte naše rady a naše rychlá a snadná řešení.

Proč potrubí začíná prosakovat?

Trubky jsou obecně silné a chráněné, což jim umožňuje dobře stárnout. Nejsou však imunní vůči úniku, ať už náhodnému nebo přirozenému. Zatímco většina netěsností je způsobena nárazem na potrubí nebo účinkem zamrznutí, je také běžné je přisuzovat špatné kvalitě svaru, vadné montáži nebo vibracím vyvíjeným tlakem vody. při otevírání a zavírání kohoutků.

Když dojde k úniku, nečekejte, až budete jednat s rizikem poškození vašeho domova.

Zapojení netěsného potrubí: řešení pro případ nouze

Pokud je netěsnost malá a je způsobena malým otvorem, můžete použít velkou gumičku. Zajistěte jej proti otvoru a přidržte jej na místě tlakem hadicové spony, kterou umístíte kolem trubky.

Pro větší únik použijte gumovou nebo pevnou plastovou fólii. Omotejte jej kolem potrubí u otvoru a přidržte jej na místě silným lepidlem.

Další tip: použijte starou duši kola. Zajistěte jej kolem potrubí, zatímco najdete odolnější řešení. Bude schopen dočasně efektivně udržet únik.

Připojení netěsného potrubí: udržitelná a efektivní řešení

Chcete-li připojit netěsnost na potrubí, máte dvě možnosti:

  • Pokud je netěsnost malá a je omezena na kapající prosakování, lze ji opravit tmelem nebo páskou proti úniku.
  • Pokud je netěsnost značná, může být těsnicí hmota a páska dočasně použitelná, za předpokladu, že následně připájíte novou armaturu.

Výhodou tmelu je, že obsahuje adhezivní složku a ztužující složku. Přichází v pevné formě a změkne pod teplem prstů, které se mají aplikovat na trubku, před opětovným vytvrzením.

Protipropustná páska je produkt, který se samovolně spojuje, což znamená, že se částečně roztaví na podložce trubky, na kterou je nalepena, aby ji mohla zastrčit.

Kroky k rychlému a efektivnímu připojení potrubí

  • Vypněte vodu : tento zásadní první krok vám umožní okamžitě zastavit únik. Omezíte tak škody a riziko povodní a můžete také mnohem snadněji pracovat v suchém prostředí.
  • Vybavte se : před přijetím opatření noste rukavice, které chrání pokožku před abrazivními a lepkavými produkty. Tenké jednorázové rukavice jsou pro tento typ operace velmi vhodné.
  • Osušte trubku : suchým hadříkem osušte propíchnutou oblast trubky. Také jej zbavte smirkového plátna nebo ocelové vlny.
  • Páska proti úniku : pokud se rozhodnete použít pásku proti úniku, oviňte ji kolem potrubí několika vrstvami. Vrstvy se musí překrývat, aby se správně zastavilo prosakování, a aby se na každé straně otvoru rozšířily minimálně o 2 cm.
  • Tmel : Pokud dáváte přednost práci s tmelem, promíchejte jej mezi prsty, aby byl měkký a tvárnější. Umístěte vytvořenou peletu na úroveň úniku a vyrovnejte ji, aby dobře přilnula. Počkejte asi 30 minut, než těsnicí hmota zaschne a ztuhne.
  • Konečné úpravy: znovu vložte vodu a zkontrolujte, zda se na úrovni úniku netvoří kapka vody. Pokud zjistíte, že oprava nebyla dostatečná, začněte znovu. Chcete-li to provést, budete muset znovu vypnout vodu, odstranit těsnicí prostředek a začít znovu na větší ploše. Pokud únik přetrvává navzdory všemu, budete muset připevnit další armaturu nebo vyměnit potrubí.

Související Články